Menu

default_mobilelogo

IMG 7090

 „Z ciała: trzy
Było wdzięczne (zapamiętać) tak, jakbyśmy należeli do tego samego widoku: Odry.

Jeśli ciało jest wdzięczne, praca mięśni
przypomina dobry wiersz".

Małgorzata Lebda , Mer de Glace, Wrocław, Warstwy 2021, s. 22

Spotkanie poświęcone „słowom, co robią nam w środku radykalne rzeczy” – radykalnie się przedłużyło poza zwyczajowe ramy, bo tyle kontekstów w nas otworzył ten poetycki tomik. Raz emocjonalne odblokowanie – bo jak wspomniały uczestniczki, to wiersze, „dzięki, którym dużo poczuły”: zachwyt nad sugestywności oddania pór roku, uważnością na ciało, drugą żywą istotę. Frapujące zestawienie zwykłości, rytuałów, cyklów natury. Czułości wobec jej doświadczania.

Spotkanie o poezji nie mogłby się odbyć (to znaczy mogłoby, tylko po co? ) bez czytania wierszy na głos, jest w tym coś niezwykle cennego, kruchego, a jednoczenie wzmacniającego wspólnotowość w przeżywaniu poezji.

W swoich rozważaniach skupiłyśmy się na wieloaspektowości odbioru poezji, bo przecież każdy z elementów (tytuł,. okładka, układ wierszy, etc.) razem i z osobna niesie mnóstwo treści do odkodowania. Nas powiodły nie tylko w lodowe konotacje, ale aż po rozważania na temat katastrofy klimatycznej, jednostkowych (nie)odpowiedzialności za stan na tu i teraz naszej planety, relacji międzyludzkich, wagi pojedynczych gestów, odkodowywania słów, pracy twórczej.

Prześledziłyśmy tez nasze nawykowe przekonania odnoszące się do poezji, rozwiałyśmy o ty, jakie obawy wzbudza w nas zakorzenione praktyką szkolną przekonanie, ze coś nadinterpretowujemy, wiec może lepiej nie dzielić się z innymi naszymi, pewnie naiwnymi i nieuprawomocnianymi wnioskami

W toku spotkania, mam nadzieję, że nabyłyśmy takiej uważności, że jeśli kiedykolwiek ta myśl lub jej podobna pojawi się w naszych głowach przepędzimy ją jak natrętna muchę i zaczniemy czytać w miejscu, w którym przerwałyśmy. Bo na zwyczajowe utyskiwania na własne niekompetencje w odbieraniu poezji jest oczywiście tylko jeden sposób: czytać jej więcej i częściej i nie bać się swoich interpretacji, odczuć, skojarzeń.

A ty, jaki wiersz ostatnio przeczytałaś?

tekst/fot. @_book_on_prescription

#poezjawspółczesna #czytamwiersze #dkk #rozmowyopoezji